tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz związane z nim instytucje i organizacje studenckie, w ciągu 70 lat obecności w Toruniu, zajmowały krócej lub dłużej dziesiątki gmachów i budynków oraz setki mniejszych pomieszczeń użytkowych na terenie całego miasta. I w jego okolicach. Niektóre z nich UMK posiadł na własność w darze od miasta lub władz państwowych, niektóre wykupił, inne dzierżawił, inne jeszcze otrzymał w czasowe użytkowanie. Wiele sam wybudował. Pamięć o związkach licznych z tych budynków z Uniwersytetem dawno zgubiła się.

Przygotowane plany odkrywają owe zapomniane dziś ślady Alma Mater Thorunensis w mieście.

Autorzy dziękują za ogromny wkład pracy w realizację projektu: Andrzejowi Romańskiemu z Centrum Promocji i Informacji UMK, Piotrowi Kurkowi z Biblioteki Uniwersyteckiej oraz dr. Tomaszowi Wojciechowskiemu z Zespołem z Uczelnianego Centrum Informatycznego.

Anna Supruniuk (Archiwum UMK)
Mirosław A. Supruniuk (Muzeum Uniwersyteckie)

Przy opracowaniu planów wykorzystano:

oraz prace: