tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

1. Akademicka Przychodnia Lekarska (APL, od 1972) – ul. J. Gagarina 39

Akademicka Pomoc Lekarska (APL) powstała 1 kwietnia 1946 r. Początkowo mieściła się w dwóch pokojach w Collegium Minus. Już w końcu tego roku została przeniesiona do Domu Studenckiego nr 1 (przy ul. H. Mickiewicza 2/4), gdzie na parterze, w lewym skrzydle w lokalach po kancelarii uniwersyteckiej, urządzono gabinety lekarskie, dentystyczne i ambulatorium. W latach 1946-1950 udało zakupić się aparat rentgenowski, aparaturę do fizykoterapii, zorganizowano aptekę i ambulatorium zabiegowe. W 1949 r. na pierwszym piętrze urządzono półsanatorium przeciwgruźlicze na 20 łóżek z osobną jadalnią.

1 kwietnia 1972 r. APL przeniosła się do nowego budynku przy ul. J. Gagarina 39, wybudowanego w latach 1969-1972 wg projektu Zbigniewa Buczkowskiego, na osiedlu uniwersyteckim na Bielanach. Elewację frontową gmachu zdobi barwna kompozycja mozaikowa wykonana w 1974 r. przez artystów Wydziału Sztuk Pięknych: Stanisława Borysowskiego i Mieczysława Ziomka. W momencie przeniesienia APL-u do nowego obiektu otwarto tam Izbę Chorych i Półsanatorium z miejscami dla 24 chorych. Budynek składał się z dwóch części: parterowej przychodni i piętrowej z izbą chorych oraz półsanatorium. Gabinety lekarskie były rozmieszczone wokół trzech niewielkich dziedzińców. W 1978 r. na terenie APL, w wyniku adaptacji pomieszczeń, powstała apteka, a w latach 1976–1980 funkcjonował także siedmiołóżkowy Oddział Szpitalny. Od 1976 r. przychodnia nosiła nazwę Akademicka Przychodnia Lekarska przy UMK. Od roku 1998 APL znajduje się w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Obecnie na parterze budynku mieszczą się pomieszczenia Akademickiej Przychodni Lekarskiej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Na piętrze siedziby mają niektóre agendy uniwersyteckie, m. in. redakcja „Głosu Uczelni”, Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici czy Stowarzyszenie Absolwentów. Od połowy lat 90. XX wieku, przez kilka lat, w gmachu działał także Dział Wydawnictw UMK (2003-2006).

Powrót do mapy