tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

10. Collegium Maximum (Dwór Artusa, do 1992) – Rynek Staromiejski 6

Gmach użytkowany przez UMK od roku 1949, już w 1980 uczelnia chciała zwrócić miastu. Na przełomie lat 70. i 80. XX w. w budynku odbywały się zajęcia studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych. Do 1981 r. w piwnicach i na parterze znajdowały się pomieszczenia klubu studenckiego „Od Nowa”, w ramach którego działał m. in. zespół teatralny „Grupa Adaptacyjna ALL” (1977-1981), czy pierwsze zespoły muzyczne grające muzykę rockową i punk-rockową (tzw. Muzykę Młodej Generacji), w tym „Republika”. W końcu 1976 r. w tzw. Sali Złotej Klubu „Od Nowa” rozpoczęła działalność Galeria S (Studencka). W listopadzie 1980 r. w „Od Nowie” odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Grup Nowofalowych, a 25 kwietnia 1981 r. pierwszy koncert zespołu „Republika”. Ostatnią imprezą zorganizowaną przez klub „Od Nowa” był II Festiwal Nowofalowych Grup Rokowych, który miał miejsce 7 grudnia 1981 r. W listopadzie i grudniu 1981 r. odbyły się w Maximum strajki studenckie. Do roku 1992 w budynku działał także Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.

Uniwersytet użytkował budynek do początku lat 90. XX wieku. Wcześniej, w końcu maja 1989 r. w Collegium Maximum odbył się kolejny strajk studentów UMK. Obiekt przekazano miastu 1 stycznia 1993 r. Po gruntownym remoncie i przebudowie od 2005 r. jest siedzibą Centrum Kultury Dwór Artusa.

Powrót do mapy