tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

12. Collegium Minus (od 1945) – ul. Fosa Staromiejska 1a

W latach 1958-2000 budynek był siedzibą Wydziału Prawa (od 1971 Wydziału Prawa i Administracji), który już w końcu 1999 r. rozpoczął przeprowadzkę do nowo wybudowanego gmachu w miasteczku uniwersyteckim na Bielanach, którą zakończono w końcu sierpnia 2000 r. Od września tego roku Collegium Minus zajmuje przniesiony z Collegium Maius Wydział Humanistyczny, początkowo obejmujący: Instytut Socjologii, Instytut Filozofii i Katedrę Politologii (do 2001). W latach 2000-2007 w collegium działało także biuro Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecnie na parterze obiektu mieści się dziekanat i biblioteka wydziałowa; na parterze i pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe i pokoje pracowników Instytutu Socjologii (w tym m. in. Audytorium prof. Henryka Elzenberga), a na drugim piętrze Instytutu Filozofii. Do roku 1992 w budynku funkcjonowała także Pracownia Fotograficzna z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.

W latach 2001 i 2005 przeprowadzono gruntowny remont gmachu, w trakcie którego wymieniono m. in. instalację centralnego ogrzewania, telefoniczną i komputerową, w dwóch największych salach wykładowych przygotowano instalację do klimatyzacji oraz rozjaśniono elewację obiektu. W 2008 r. w czasie przebudowy fontanny uruchomiono iluminację zachodniej elewacji „Harmonijki”. W tym samym roku Collegium Minus wpisano do rejestru zabytków.

Powrót do mapy