tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

17. Dom Studencki nr 4. Instytut Archeologii i Etnografii (do 1981) – ul. Piastowska 7

Budynek mimo, że był w złym stanie technicznym funkcjonował jako akademik aż do roku 1974 r. W 1970 r. przeniesiono do niego z Collegium Maximum Katedrę Archeologii Polski i Powszechnej i Katedrę Etnografii. W październiku 1976 r. po przekształceniu wspomnianych Katedr w Instytut Archeologii i Etnografii jego dwa zakłady: Archeologii i Etnografii umieszczono na trzecim i czwartym piętrze wspomnianego obiektu. Do 1981 r. był siedzibą Instytutu, który w tym roku przeniesiono do budynku przy ul. Szosa Okrężna 56.

Powrót do mapy