tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

2. Aula UMK (od 1972) – ul. J. Gagarina 11

Budynek wybudowany w latach 1969-1972 wg projektu Marka Różańskiego. Prace przy nim zakończono w grudniu 1972 r. Obiekt połączono z rektoratem wiatą obiegającą otwarte patio. Wnętrze auli, wg projektu Lecha Kłosiewicza, składa się z sali audytoryjnej na 900 miejsc (złożonej z widowni i sceny), otoczonej hallem, foyer i zapleczem. Aula posiada także salę konferencyjną oraz dostęp do Internetu.

Dekoracyjne panneau Stefana Knappa (1921–1996), malarza i rzeźbiarza polskiego z Londynu, pokryło fronton auli kilkudziesięcioma wielobarwnymi płytami przedstawiającymi płaskie i wypukłe koliste kompozycje, nawiązujące do symboliki astralnej. W lewym górnym narożniku artysta umieścił portret astronoma wpisany w tarczę zegara słonecznego. W podobnej technice barwionej emalii na metalu Knapp wykonał portret Mikołaja Kopernika, który zdobił ścianę foyer w auli. W październiku 2013 r., po 40 latach od oddania auli do użytku, rozpoczęto jej remont i modernizację. Uroczyste otwarcie Auli UMK, po remoncie, odbyło się 9 września 2014 r.

Powrót do mapy