tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

3. Biblioteka Brytyjska UMK (1993–1996) – ul. św. Katarzyny 6

Biblioteka była wspólną inicjatywą British Council i UMK, powstała 15 lutego 1993 r. Funkcjonowała jako jednostka usługowa UMK, która prowadziła działalność naukową, informacyjną, organizowała odczyty, kursy językowe, prelekcje, wystawy książek i czasopism w języku angielskim oraz popularyzację kultury brytyjskiej. Pierwsza siedziba biblioteki znajdowała się w budynku przy ul. św. Katarzyny 6, a od października 1996 do 30 czerwca 2012 r. w dawnych pomieszczeniach Klubu „Morskiego” i Radia Centrum, na parterze Domu Studenckiego nr 3 przy ul. S. Moniuszki 16/20.

Od 1 września 2008 r. nazwę placówki „Biblioteka Brytyjska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” zamieniono na „Centrum Brytyjskie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”. Centrum zlikwidowano z dniem 31 czerwca 2012 r. na podstawie zarządzenia nr 12 JM Rektora UMK z dnia 19 kwietnia tego roku.

Powrót do mapy