tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

31. Instytut Archeologii i Etnologii. Instytut Filologii Słowiańskiej (1986-2011) – ul. Podmurna 9/11

Uniwersytet otrzymał budynek (dawny średniowieczny spichlerz) przy ul. Podmurnej 9 już w 1977 r. i przeznaczył go na siedzibę Instytutu Archeologii i Etnografii UMK, który działał na dwóch piętrach dawnego domu studenckiego przy ul. Piastowskiej 7 (do 1981), a następnie w budynku na terenie bazy techniczno-remontowej przy ul. Szosa Okrężna 56 (1981-1985). Ze względu na zły stan techniczny gmachu przy ul. Podmurnej 9 przeprowadzono w nim remont generalny i przy okazji połączono z sąsiednim budynkiem przy ul. Podmurnej 11. Dopiero w 1986 r. archeologia z etnografią zaczęły działalność we wspomnianym gmachu. W 1994 zmieniono nazwę Instytutu na Archeologii i Etnologii. W 1996 r. pomieszczenia piwniczne w obu budynkach przystosowano na pracownie konserwatorskie archeologów. W latach 2001-2011 po przeprowadzce Instytutu Archeologii i Etnologii do budynków po dawnym „Merinotexie”, spichlerz był siedzibą Instytutu Filologii Słowiańskiej UMK.

Powrót do mapy