tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

34. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii (1996–2011) – ul. J. Gagarina 13a

W oddanym do użytku w 1996 r. budynku przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania umieszczono Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (piwnice i parter), która działała w ramach Wydziału Nauk Historycznych (od 1993) i od powstania mieściła sie w Bibliotece Głównej UMK. Od 1 stycznia 2004 r. katedrę przekształcono w Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, który użytkował wspomniany obiekt do końca sierpnia 2011 r. Wówczas został przeniesiony do nowych pomieszczeń w Collegium Humanisticum. W końcu 2011 r. gmach po bibliotekoznawstwie zajęły niektóre z katedr Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

Powrót do mapy