tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

35. Instytut Języka Polskiego (Baszta Koci Łeb, 1994–2011) – ul. Podmurna 74

Średniowieczna, jedna z dziewięciu zachowanych baszt zwana „Kocim Łbem” wchodziła w skład umocnień muru starego miasta i pełniła funkcję stanowiska ogniowego artylerii. Około roku 1900 basztę nadbudowano o dodatkowe, trzecie piętro zwieńczone blankami. W jej podziemniach jest dobrze zachowany średniowieczny loch. Po 1945 r. znajdowała się tu milicyjna Izba Dziecka. Uniwersytet otrzymał budynek w 1994 r. od wojewody toruńskiego i przeznaczył na siedzibę Instytutu Filozofii UMK. W początkach 2001 po przeniesieniu filozofii do Collegium Minus, w baszcie umieszczono Instytutu Języka Polskiego z Wydziału Filologicznego UMK, który w końcu 2011 r. przeniesiono do Collegium Maius. Do 2013 r. obiekt był czasowo użytkowany-dzierżawiony przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia.

Powrót do mapy