tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

36. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii (ICNT, od 2013) – ul. Wileńska 4

Kilkumodułowy budynek Centrum o powierzchni ok. 4,5 tys. m2, w którym mieści się 60 specjalistycznych laboratoriów, pobudowano za gmachem Wydziału Chemii UMK. W maju 2011 r. rozpoczęto prace związane z niwelacją terenu pod przyszłą budowę. W styczniu roku następnego uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę obiektu. Wykonawcą robot budowlanych była firma Skanska. Prace zakończono w końcu września 2012 r. Budowa, a później nowoczesne wyposażenie ICNT były finansowane głównie ze środków unijnych i ministerialnych. 25 kwietnia 2013 r. odbyła się uroczystość otwarcia Centrum, w której uczestniczył Bronisław Komorowski, ówczesny Prezydent RP. Gmach dysponuje 4400 m2 najnowocześniejszej infrastruktury badawczej. Powstałe na mocy rozporządzenia nr 141 JM Rektora UMK z 25 września 2012 r. ICNT jest pierwszą jednostką Uniwersytetu o charakterze badawczym, powołaną wyłącznie do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych. Głównym celem jego funkcjonowania ma być rozwój współpracy między sferą nauki i biznesu w zakresie transferu wiedzy.

Powrót do mapy