tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

37. Klub studencki „Od Nowa” (od 1983) – ul. J. Gagarina 37a

Klub wybudowany w latach 1977–1979, w ramach II etapu budowy kampusu na Bielanach, wg projektu architektów Konrada Kuczy-Kuczyńskiego i Marka Różańskiego, którzy zaprezentowali pomysł dwuczęściowego obiektu połączonego specjalnym korytarzem. Plan przewidywał wybudowanie dwóch oddzielnych budynków. W pierwszym miała mieścić się wszechstronna sala klubowa, w drugim swoje lokale miały mieć organizacje młodzieżowe, akademickie koła zainteresowań, biuro turystyki „Almatur” i gastronomia. Między budynkami klubowymi miało powstać patio-amfiteatr. Ze względów finansowych zrealizowano tylko pierwszą część klubu, obejmującą uniwersalną salę klubową z zapleczem. Wybudowany pawilon, o prostej architekturze, we wnętrzu został podzielony na dwie części, w których znalazła się szatnia, bufet i pomieszczenia administracyjne oraz sala widowiskowo-koncertowa na 600 osób, w piwnicy powstał klub jazzowy. Studenci nazywali nowo wybudowany klub „Wcześniakiem”, nie chcąc pogodzić się z wiadomością, że na Bielany miał być przeniesiony klub „Od Nowa”.

Już w 1979 r. zapadła decyzja o przeniesieniu klubu „Od Nowa”, od 1963 działającego w Collegium Maximum (Dwór Artusa), do nowego budynku. Obiekt był gotowy już w 1982, ale wydarzenia polityczne, spowodowały że dopiero w kwietniu 1983 r. oficjalnie zainaugurowano działalność „Od Nowy” w nowym miejscu na Bielanach, koncertami zespołu „Republika”, który miał w klubie swoją siedzibę. W latach 80. działalność klubu była ograniczona. Na przełomie 1986/1987 r. powołano Centrum Kultury Studentów UMK, w skład którego wchodziły: „Od Nowa”, „Klub na Bielanach – Imperial” i „Galeria S”. Sytuacja uległa zmianie, kiedy w 1990 r. kierownikiem klubu został Mirosław „Maurycy” Męczekalski (przez krótki czas także kierownik klubu „Imperial”). W 1994 r. przeprowadzono remont „Od Nowy”, w trakcie którego zmienił się wystrój wnętrza, a przy barze wybudowano małą scenę. W klubie działają m. in. kino studenckie „Niebieski Kocyk” (od 1995) i Galeria 011 (1996). W grudniu 2002 r. przed „Od Nową” odsłonięto tablica pamiątkową poświęconą Grzegorzowi Ciechowskiemu, którą zaprojektował Grzegorz Maślewski z Instytutu Artystycznego UMK, a ufundował rektor UMK. Od tego roku w klubie organizowane są koncerty pamięci G. Ciechowskiego, w czasie których przyznawane są Nagrody Artystyczne Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego.

W 2008 r., po wielu latach, podjęto decyzję o rozbudowie klubu „Od Nowa”. Autorem koncepcji architektonicznej była Karolina Matuszewska „Koncept” Studio Projektowe z Bydgoszczy. Budowę i modernizację rozpoczęto w grudniu 2011 r. od wmurowania symbolicznej cegły w fundament nowego obiektu. Prace budowlane zakończono w październiku 2012 r. Budowę sfinansowano głównie ze środków pozyskanych z budżetów samorządów województwa kujawsko-pomorskiego i gminy Toruń. Wykonawcą inwestycji była firma Rembud z Włocławka. Nową część klubu o powierzchni 2 tys. m2 oddano do użytku 17 października 2012 r.

W nowym budynku powstała m.in. wielofunkcyjna sala kinowo-widowiskowa na ponad 300 miejsc z nowoczesnym zapleczem technicznym, patio, szatnie, kasy i obszerne foyer, w którym utworzono Galerię Dworzec Zachodni. Obecnie klub posiada cztery sceny koncertowe, a wiosną 2013 r. zaczęła działalność scena plenerowa „Od Nowy”. Klub wzbogacił się także w nowy sprzęt, w tym projektor cyfrowy umożliwiający wyświetlanie filmów 3D. W całym obiekcie zamontowano klimatyzację. W trakcie prac budowlanych modernizacji poddano również główną salę koncertową oraz starą część klubu. Obie części są połączone dwoma przejściami technicznymi.

1 października 2012 r. na mocy rozporządzenia nr 142 JM Rektora UMK z 25 września tego roku przekształcono Studencki Klubu Pracy Twórczej „Od Nowa” w Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”.

W 2016 r. zaplanowano zagospodarowanie terenu pomiędzy klubem, Hotelami Asystenckimi oraz APL-em, w którym założono zbudowanie miejsc parkingowych, budowę dróg dojazdowych oraz oświetlenia całego obszaru.

Powrót do mapy