tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

4. Biblioteka Uniwersytecka (od 1972) – ul. J. Gagarina 13

Nowy budynek biblioteki uniwersyteckiej usytuowany w centralnym punkcie kampusu bielańskiego składał się z pięciokondygnacyjnej bryły z dziedzińcem poprzedzonym parterowym pawilonem, w którym znajduje się hall wejściowy z szatnią, sala konferencyjna oraz bufet. Na wyższe kondygnacje, na których mieszczą się wypożyczalnia, czytelnie i gabinety biblioteczne, prowadzą szerokie schody. Projektantem gmachu był inż. Witold Benedek. Wnętrze podzielono na magazyny, czytelnie i pracownie dla bibliotekarzy. Obiekt wznoszono w latach 1969–1972. Od 25 marca do 23 maja 1973 r. trwała przeprowadzka zbiorów biblioteki z gmachu przy ul. F Chopina 12/18 do nowego budynku położonego w osiedlu uniwersyteckim na Bielanach. W 1975 r. w bibliotece zainstalowano urządzenia kopiujące i do wykonywania mikrofilmowów oraz zorganizowano pracownię konserwacji zbiorów wyposażoną w nowoczesny sprzęt. Od 1976 r. w gmachu znajdowała się siedziba nowo powstałego Zakładu Bibliotekoznawstwa, okresowo w latach 1978-1979 redakcja „Głosu Uczelni”. W latach 1989-1999 na parterze działał Ośrodek Aliance Française przy UMK.

Do 2010 r. na pierwszym piętrze mieściły się katalogi kartkowe, wypożyczalnia, punkt informacyjny i komputery dla użytkowników. Obecnie dwa najwyższe piętra zajmują czytelnie (główna, pomorzoznawcza i zbiorów specjalnych), kolekcje wolnego dostępu, Archiwum Emigracji i sekcje Oddziału Zbiorów Specjalnych.

W 1994 r. uniwersytecka książnica otrzymała nowe powierzchnie magazynowe (2400 m2) w podziemiach budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W latach 1998-1999 przy Bibliotece Głównej, dzięki pieniądzom z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wybudowano trzypoziomowy aneks o powierzchni 750 m2. W piwnicy i na parterze aneksu, uroczyście oddanego do użytku 19 lutego 2004 r., umieszczono Oddział Czasopism z czytelnią (Lektorium Stefana Czai), na pierwszym piętrze początkowo znajdowała się siedziba Centrum Dokumentacji Europejskiej (ob. obecnie mieści się tu Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości).

W połowie 1993 r. rozpoczęto komputeryzację procesów opracowania i udostępniania zbiorów. Od grudnia 2005 r. w biblioteka jest koordynatorem projektu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (KPBC), który tworzą biblioteki naukowe i publiczne regionu kujawsko-pomorskiego.

Na przełomie 2005/2006 r. na poziomie drugiego i trzeciego piętra udostępniono w wolnym dostępie część zbiorów w 13 kolekcjach dziedzinowych, umożliwiając czytelnikom swobodny dostęp do książek i czasopism, z możliwością samodzielnego wyboru i wypożyczania. W latach 2008-2011 przeprowadzono remont i częściową modernizację obiektu.

W pierwotnym projekcie inż. Benedeka przewidziana była także budowa, przy budynku biblioteki, pawilonu przeznaczonego na pracownie i magazyny zbiorów specjalnych, którego nie udało się zrealizować.

Powrót do mapy