tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

46. Studium Politechniczne (od 2006) – ul. Okrężna 17

Studium Techniczne (od 1 września 2008 Studium Politechniczne) Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK funkcjonuje w parterowym budynku po dawnej szkole zawodowej „Merinotexu”, który UMK otrzymał od władz Torunia wraz ze wsparciem finansowym na wyposażenie pracowni. Po remoncie obiekt uroczyście oddano do użytku 19 października 2006 r. Studium wyposażone jest w osiem pracowni (m.in. pracownia bezprzewodowej transmisji danych i pracownia rozproszonych układów sterowania napędami), sale ćwiczeniowe oraz salę audytoryjną, w których prowadzone są zajęcia. Studium prowadzi kształcenie na kierunku automatyka i robotyka w dwóch specjalnościach. Kształcenie studentów odbywa się na poziomie I stopnia (studia inżynierskie).

Powrót do mapy