tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

48. Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN, od 2006) – ul. J. Gagarina 17

W latach 1974-1975 do budynku Domu Studenckiego nr 8 dobudowano pawilon-przybudówkę (świetlico-dyskotekę), w której w do 1995 r. działał studencki „Klub na Bielanach – Imperial”, powstały z inicjatywy Rady Mieszkańców akademika. Klub prowadził ożywioną działalność w końcu lat 70. i w latach 80. XX wieku. Po zamknięciu „Imperialu” obiekt przez kilkanaście lat nie był użytkowany.

Po przebudowie i modernizacji wnętrza, które współfinansował Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, od lutego 2006 r. w trzech pomieszczeniach umieszczono Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania (UCNTN), które jako ogólnouczelniana jednostka dydaktyczna opracowuje i rozpowszechnia narzędzia informatyczne umożliwiające wzbogacanie form kształcenia na uczelni, w szczególności — kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Dynamiczny rozwój działalności UCNTN spowodował, że podjęto starania o uzyskanie dodatkowych funduszy na rozbudowę. W 2010 r. dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rozpoczęto realizację projektu pn. „Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych UMK”. Projekt zakończono i  obiekt uroczyście oddano do użytku 18 lutego 2011 r. W nowym, dobudowanym do dawnej przybudówki budynku UCNTN znalazły się dwa nowoczesne, szesnastostanowiskowe laboratoria komputerowe oraz profesjonalne studio nagrań audio-wideo, wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, przystosowane m. in. do rejestracji wykładów na potrzeby e-learningu. Powstał również ogólnodostępny portal edukacyjny UMK, który ułatwia dostęp do materiałów popularno-naukowych przygotowywanych na Uczelni. Nowy budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach UCNTN funkcjonuje także platforma Telewizji Internetowej UMK, która rozpoczęła działalność 19 lutego 2009 r. System telewizji Internetowej stworzono z myślą o łatwym publikowaniu różnorodnych materiałów filmowych, dotyczących głównie bieżącej działalności UMK. Od połowy 2013 r. TV UMK połączyła się z ogólnopolskim portalem akademickim PlatonTV.

Powrót do mapy