tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

49. Wydawnictwo Naukowe UMK (od 2007) – ul. J. Gagarina 5

Uniwersytet otrzymał ten jednopiętrowy budynek w 1987 i umieścił w nim Instytut Pedagogiki (do 1994) oraz od 1995 r. dwie jednostki Instytutu Geografii: Zakład Geografii Społecznej i Pracownia Kartografii i Teledetekcji (do 2007). Od 2007 r. znajduje się w nim siedziba Wydawnictwa Naukowego UMK, które powstało z przekształcenia Działu Wydawnictw UMK, Samodzielnej Sekcji Wydawnictw przy Collegium Medicum oraz Biura Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK. Obecnie, oprócz Wydawnictwa Naukowego w budynku działają także: Biuro Zarządzania Funduszami Strukturalnymi, Biuro Zamówień Publicznych UMK, Dział Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Rzecznik Patentowy.

Przez kilka lat mieściło się tu także przeniesione obecnie do rektoratu, Biuro Programów Międzynarodowych UMK (2003-2008).

Powrót do mapy