tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

50. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Wydział Nauk o Ziemi (od 1973). Wydział Nauk Pedagogicznych (od 2012) – ul. Lwowska 1

Trzykondygnacyjny budynek Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi zbudowano, wg projektu Bogdana Popławskiego, w latach 1969–1973. Jego koncepcja architektoniczna przypomina rozwiązania budynku Instytutu Chemii. Do 1973 r. zrealizowano jedynie pierwszy etap budowy. Z braku funduszy nie udało się wybudować drugiego gmachu, w którym miała się znajdować m.in. biblioteka wydziałowa. Do nowo wybudowanych budynków przeniósł się z gmachu przy ul. H. Sienkiewicza 30/32 jedynie Instytut Biologii.

Od listopada 1973 r. w tej części mieści się także powstałe wówczas muzeum przyrodnicze, które zajmuje trzy sale wystawowe, trzy pracownie, salę hodowlaną oraz pomieszczenia magazynowe.

Budowę kolejnego budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK, wg projektu Zofii Mackiewicz, rozpoczęto dopiero w 2002 r. Kamień węgielny pod nowy obiekt wmurowano 24 października tego roku. Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 13,5 tys. m2 oddano do użytku w początkach października 2006 r., scalając cały Wydział BiNoZ w jednym miejscu. Nowy obiekt składa się m. in. z dwóch audytoriów i czterech mniejszych sal wykładowych, pomieszczeń pracowniczych i administracyjnych. Od 1 września 2012 r. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi podzielono na dwa Wydziały: Biologii i Ochrony Środowiska oraz Nauk o Ziemi, które zajmują wspomniany obiekt.

W 2012 r. do budynku przeniesiono, z obiektów przy ul. A. Fredry 6/8 oraz ul. A. Asnyka 2, dziekanat i katedry Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Opodal gmachu usytuowano dwie szklarnie oraz budynek ze zwierzętarnią Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, w którym na parterze znajdują się: komora hodowlana, szatnia, toaleta i prysznic dla pracowników, a na piętrze sala seminaryjna z pokojem kierownika, pokój śniadaniowy oraz trzy pracownie.

W 2009 r. obok wybudowano Obserwatorium Meteorologiczne Katedry Meteorologii i Klimatologii, które składa się z ogródka meteorologicznego usytuowanego przed budynkiem oraz z tarasu obserwacyjnego umieszczonego na jego dachu. Na terenie ogródka znajduje się kontener z pracownią klimatologiczną stacji, trzy klatki meteorologiczne, pluwiograf tygodniowy (czynny tylko w ciepłej porze roku), deszczomierz Hellmanna oraz wiatromierz Wilda. Pierwsze pomiary rozpoczęto 1 stycznia 2010 r., od maja tego roku są prezentowane na stronie na stronie internetowej Katedry Meteorologii i Klimatologii (http://www.kmk.umk.pl/, http://www.home.umk.pl/~vaisala/). Na dachu zamontowano taras aktynometryczny, na którym zainstalowano urządzenie do pomiaru promieniowania słonecznego (aktynometr i pyrometr). Przy pomocy przyrządów umieszczonych na trakerze powadzone są badania wszystkich rodzajów promieniowania słonecznego. Na terenie ogródka znajdują się także piezometry i studnie do pomiaru stanu i jakości wód podziemnych, nad którymi opiekę sprawuje Katedra Geologii i Hydrogeologii Wydziału Nauk o Ziemi.

Powrót do mapy