tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

51. Wydział Chemii (od 1973) – ul. J. Gagarina 7

Budynek Instytutu Chemii zbudowany, wg projektu Andrzeja Jaworskiego, w latach 1969–1972. Dwie główne, trzykondygnacyjne jednostki połączono trzema mniejszymi dwukondygnacyjnymi pawilonami, a w przestrzeni między nimi zaprojektowano małe formy architektoniczne, sadzawki i zieleń. Instytut Chemii przeniesiono na Bielany w początkach 1973 r. z gmachu przy ul. Grudziądzkiej 5/7. W latach 1973-1976 prowadzono budowę drugiego etapu chemii wraz z zapleczem technicznym (warsztaty: mechaniczny, obróbki szkła, elektryczny), socjalnym i Halą Technologiczną. Budowa i zakończenie drugiego gmachu była możliwa tylko dzięki funduszom z Ministerstwa Przemysłu Chemicznego. W latach 1977-1993 w budynku działał także dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz zakład biochemii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (1976-2006). Obecnie w kompleksie budynków znajduje się siedziba Wydziału Chemii powstałego w 1993 r. w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMK. W gmachu mieszczą się również pomieszczenia Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK (od 1993).

Nieużywaną od 1994 r. Halę Technologiczną przy Wydziale Chemii najpierw przerobiono na salę wykładową, a w 2013 r. wyremontowano. Od kwietnia 2014 r. mieści się w niej Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych.

Powrót do mapy