tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

53. Wydział Matematyki i Informatyki (od 1975) – ul. F. Chopina 12/18

W latach 1975-1976 do budynku przy ul. F. Chopina 12/18, który wcześniej zajmowała Biblioteka Uniwersytecka, przeniesiono Instytut Matematyki (z gmachu przy ul. Grudziądzkiej 5/7), Archiwum UMK (z Rektoratu do zachodniego skrzydła gmachu od ul. S. Moniuszki), Ogólnouczelniany Ośrodek Obliczeniowy (z DS 1 do pomieszczeń w piwnicach) oraz Instytut Astronomii (z gmachu przy ul. H. Sienkiewicza 30/32).

Od 1 września 1993 r. budynek jest siedzibą Wydziału Matematyki i Informatyki powstałego w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, w którego strukturze funkcjonował Instytut Matematyki.

Po przeprowadzce Instytutu Astronomii do Piwnic (1997), Archiwum UMK do miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach (1997) oraz Uczelnianego Centrum Informatycznego (2003) władze wydziału podjęły decyzję o rozbudowie obiektu. W 2004 r. dzięki staraniom ówczesnego dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Adama Jakubowskiego rozpoczęto modernizację gmachu przy ul. F. Chopina. Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe skrzydło miało miejsce 8 czerwca 2006 r. W efekcie wybudowano trzy, połączone ze sobą budynki na zapleczu starego gmachu równolegle do ulic: A. Fredry, Z. Krasińskiego i S. Moniuszki. Nowe skrzydło, projekt architekta Piotra Dąbrowskiego, o powierzchni 5800 tys. m2, które zbudowano dzięki funduszom z Unii Europejskiej i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, uroczyście oddano do użytku 19 lutego 2007 r. W nowym obiekcie znajdują się m. in. sala wykładowa na 350 miejsc, sala konferencyjna na 90 miejsc, dziesięć laboratoriów komputerowych, trzy sale seminaryjne, 40 pomieszczeń pracowniczych z zapleczem technicznym, zaplecze do niepełnosprawnych (podjazdy, windy, toalety), garaże. W gmachu znajduje się również „Galeria Wydziału Matematyki i Informatyki” – hol komunikacyjny, który jest jednocześnie miejscem ekspozycji prac pracowników i studentów Wydziału Sztuk Pięknych.

Powrót do mapy