tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

54. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – Collegium Jana Pawła II (od 1991) – ul. J. Gagarina 13a

Budynek, wg projektu architektów Marka Różańskiego i Tadeusza Żery, wzniesiony w latach 1987–1991 był pierwszą inwestycją od 1977 r. wzniesioną w miasteczku uniwersyteckim na Bielanach. Już w końcu lat 70. zaawansowane były prace przygotowawcze dotyczące budowy nowego gmachu dla ekonomii, które w 1981 r. ze względu na sytuację gospodarczą zostały wstrzymane. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy obiekt Wydziału Nauk Ekonomicznych (od 1993 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) odbyła się 19 sierpnia 1987 r. W nowym gmachu, do którego ekonomia przeniosła się w 1991 r., znalazło się m. in. sześć sal audytoryjnych, biblioteka z czytelnią oraz pomieszczenia dziekanatu. W podziemiach od 1994 r. umieszczono magazyny Biblioteki Głównej UMK, połączone z budynkiem biblioteki podziemnym tunelem.

Kolejną inwestycją wydziału była budowa nowej, nowocześnie wyposażonej auli uniwersyteckiej na ok. 400 miejsc, którą rozpoczęto we wrześniu 1995 r. Projekt opracował zespół pod kierunkiem architekta Piotra Dąbrowskiego. Aulę usytuowano w południowej części budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Obiekt oddano do użytku 26 września 1996 r. Obok auli zbudowano również pomieszczenia dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii (zajmował je do 2011) oraz Archiwum UMK, które mieściło się tu w latach 1997–2007. W końcu 2011 r. sale po bibliotekoznawstwie zajęły katedry Wydziału Nauk Pedagogicznych. W podziemiach budynku nadal znajdują się trzy magazyny, a na parterze pomieszczenie biurowe Archiwum UMK.

W roku 1999 rozpoczęto kolejny etap rozbudowy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1 października tego roku wmurowano kamień węgielny pod kolejny gmach wydziału. Nowa, wschodnia część obiektu o powierzchni 2960 m2, której budowę ukończono we wrześniu 2000 r., jest połączona z budynkiem głównym przeszklonym korytarzem. Składa się z trzech sal audytoryjnych: jednej liczącej 303 miejsc i dwóch po 120 miejsc każda, sześciu sal seminaryjnych, dwóch laboratoriów językowych, centrum multimedialnego oraz pomieszczeń katedr. Jej projekt wykonali projektanci z Biura Projektów Architektury AREA w Toruniu pod kierunkiem architekta Piotra Dąbrowskiego. W kolejnym, ostatnim etapie budowy rozpoczętym w 2003 r. wybudowano salę posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania o powierzchni 638 m2, pod którą umieszczono laboratoria komputerowe. Audytorium i jego wyposażenie to projekt architektów Piotra Dąbrowskiego i Marka Ryczka. Aula posiada 89 miejsc przy stołach i 35 krzeseł ustawionych wzdłuż ścian. Od momentu oddania pełni jednocześnie rolę sali Senatu UMK. Od 17 października 2005 r. gmach wydziału nosi nazwę Collegium Jana Pawła II.

W latach 1995-2001 na II piętrze budynku (p. 223, 224 i 227) działo Biuro Karier UMK.

Powrót do mapy