tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

56. Wydział Nauk Historycznych (2007–2011). Wydział Sztuk Pięknych (od 2013) – ul. A. Mickiewicza 121

Po rozwiązaniu Studium Wojskowego w kwietniu 1991 r. dwukondygnacyjny budynek po dawnym kasynie zajęła Katedra Socjologii (od maja 1995 Instytut Socjologii), którą w końcu 2000 r. przeniesiono do Collegium Minus. Pomieszczenia w opustoszałym gmachu użytkowały kolejno nowe jednostki UMK: Katedra Stosunków Międzynarodowych, Wydział Teologiczny oraz Katedra Historii Sztuki i Kultury. Po przeprowadzce Katedry Stosunków Międzynarodowych do gmachu przy ul. S. Batorego 39L (2002) i Wydziału Teologicznego UMK do wyremontowanych pomieszczeń po dawnej stołówce nr 2 przy ul. J. Gagarina 37 (2008) budynek w całości przejęła Katedra Historii Sztuki i Kultury działająca na Wydziale Nauk Historycznych. W gmachu znajdowały się cztery obszerne sale wykładowe (największa aula na 100 osób, mniejsze na 40-60 osób), trzy sale seminaryjne, osiem gabinetów pracowników, sekretariat, katedralna biblioteka, z czytelnią na osiemnaście osób, oraz Fonoteka. W końcu 2011 r. Katedrę przeniesiono do pomieszczeń w nowo wybudowanym gmachu Collegium Humanisticum przy ul. Wł. Bojarskiego 1. W budynku przeprowadzono gruntowny remont i zaadaptowano go na siedzibę przeniesionego z gmachu przy ul. Żeglarskiej 8 Zakładu Plastyki Intermedialnej Instytutu Artystycznego, który działa tam od marca 2013 r. Przy wspomnianym Zakładzie funkcjonuje także „Galeria S”.

Powrót do mapy