tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

57. Wydział Nauk Pedagogicznych (1996–2011) – ul. A. Asnyka 2a

Budynek, którego część Uniwersytet otrzymał bezpłatnie od wojewody toruńskiego, a drugą kupił w 1994 r. od Kombinatu Budowlanego Miastoprojekt, był w latach 1996-2011 siedzibą Instytutu Pedagogiki, a od 1 września 2007 r. Wydziału Nauk Pedagogicznych. W gmachu mieściły się katedry wydziału oraz biblioteka. W latach 1996-2013 w obiekcie znajdowała się także siedziba Katedry Logiki z Wydziału Humanistycznego UMK. W końcu 2013 r. budynek po pedagogach odkupiła od UMK spółka Korporacja Budowlana Zagłębia Miedziowego (KBZM) z Dolnego Śląska. Gmach wyburzono, w roku 2015 w jego miejscu wybudowano supermarkiet sieci Aldi.

Powrót do mapy