tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

59. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (od 2002) – ul. S. Batorego 39L

W końcu 2001 r. Uniwersytet zakupił od Regionalnej Kasy Chorych budynek położony przy ul. S. Batorego 39L. Do nowego obiektu o kubaturze 3300 m2 przeniosły się w początkach 2002 r. Katedry: Politologii (z Collegium Minus) i Stosunków Międzynarodowych (z gmachu przy ul. A. Mickiewicza 121). Kompleks składa się z trzech segmentów A, B (łącznik) i C obejmujących około 100 pomieszczeń, w tym dziewięć sal dydaktycznych. Większość pomieszczeń dydaktycznych (sale wykładowe i ćwiczeniowe, pokoje dla pracowników) oraz biblioteka znajduje się w budynku C. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda). W 2009 r. w wyniku połączenia: Instytutu Politologii z Wydziału Humanistycznego i Instytutu Stosunków Międzynarodowych z Wydziału Nauk Historycznych powstał Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, którego siedzibą jest wspomniany gmach.

Powrót do mapy