tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

60. Wydział Sztuk Pięknych (od 1998) – ul. Szosa Bydgoska 50/56

W styczniu 1998 r. Uniwersytet kupił budynek po klubie „Prząśniczka” przy ul. Szosa Bydgoska 50/56. Po blisko rok trwającym remoncie w gmachu o powierzchni 2125 m2 znalazły siedzibę zakłady i pracownie Wydziału Sztuk Pięknych UMK: Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych (z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa) oraz Zakład Rzeźby Specjalistycznej i Zakład Rysunku (z Instytutu Artystycznego) wraz z „Galerią 9,39”. Obecnie w budynku działają Zakład Rysunku i Zakład Rzeźby.

Powrót do mapy