tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

61. Wydział Sztuk Pięknych (od 1976) – ul. H. Sienkiewicza 6/8 i Z. Krasińskiego 75c

W 1976 r. Uniwersytet otrzymał wybudowany w latach 80. XIX wieku budynek dawnej pruskiej szkoły powszechnej wraz z sąsiednim pawilonem przy ul. Z. Krasińskiego 75c, w zamian oddał miastu pałacyk przy ul. S. Moniuszki 10. Początkowo w gmachu umieszczono zakłady: Kształcenia Form Plastycznych, Pedagogiki Artystycznej (od 2001 Zakład Edukacji Artystycznej, 2001-2006) i Rzeźby. Obecnie znajdują się w nim: Zakład Kształcenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa oraz Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Powrót do mapy