tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

63. Wydział Sztuk Pięknych (Pałac Dąmbskich, do 2013) – ul. Żeglarska 8

Uniwersytet otrzymał budynek w roku 1957 i przekazał w użytkowanie Wydziałowi Sztuk Pięknych, który przeniósł tu część pracowni i katedr z Collegium Maximum (Dwór Artusa). Początkowo znajdowały się w nim: katedry rysunku i projektowania wnętrz, później katedry malarstwa, Zakład Pedagogiki Artystycznej (do 2000) i Zakład Kształtowania Form Plastycznych (od 1995 jako Zakład Plastyki Intermedialnej). W Sali Złotej na pierwszym piętrze odbywały się uroczystości uniwersyteckie, odczyty oraz spotkania Klubu Profesorów im. Ludwika Kolankowskiego (od 1996). W latach 1976-1992 przeprowadzono remont generalny, nadbudowano nową kondygnację i restaurację fasady budynku, odtworzono wówczas wygląd pałacu sprzed pruskiej przebudowy. Blask odzyskała reprezentacyjna sala balowa na pierwszym piętrze (tzw. Sala Złota), wyremontowano gotyckie piwnice. W latach 1998-2013 w gmachu umieściła się także pracownia witrażownictwa, którą w 2013 r. przeniesiono do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 30/32. W latach 1994-2012 w piwnicy działała także „Galeria S”. W 2013 r. Uniwersytet odsprzedał budynek Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w końcu lutego tego roku z gmachu wyprowadził się Zakład Plastyki Intermedialnej z Instytutu Artystycznego. Od 2014 r. pałac jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego.

Powrót do mapy