tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

7. Collegium Humanisticum (od 2011) – ul. Wł. Bojarskiego 1

Collegium Humanisticum UMK wybudowano na terenie uniwersyteckim pomiędzy ulicami: Szosa Okrężna i Lwowska, naprzeciwko Wydziału Prawa i Administracji. Projektantem przestronnego i nowoczesnego kompleksu był inż. Stefan Kuryłowicz, jeden z najbardziej utytułowanych polskich architektów przełomu XX i XXI w. Inwestycję o łącznej powierzchni 30 tys. m2 podzielono na kilka etapów. W pierwotnym projekcie przewidywano powstanie pięciosegmentowego kompleksu.

W kwietniu 2008 r. podpisano pre-umowę pomiędzy UMK a Urzędem Marszałkowskim dotyczącą budowy modułu dydaktycznego i pierwszego, z docelowych czterech, modułu naukowo-badawczego. Collegium zbudowano głównie za pieniądze Unii Europejskiej, ale też rządowe, miasta i gminy Toruń oraz marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Budowę gmachu zaczęto już w marcu 2010 r., ale symbolicznie rozpoczęła się ona w maju tego roku od wmurowania kamienia węgielnego. 3 października 2011 r. obiekt uroczyście oddano do użytku. W latach 2010-2011, w pierwszym etapie inwestycji, wybudowano moduł dydaktyczny o powierzchni 9 tys. m2 i pierwszy z czterech modułów wydziałowych przeznaczony głównie na potrzeby Wydziału Nauk Historycznych. Pierwszy etap objął blisko 17 tys. m2 powierzchni z Biblioteką Humanistyczną (na parterze), aulą, 15 salami wykładowymi, 12 salami ćwiczeniowymi, dziewięcioma salami komputerowymi, 130 pokojami pracowników naukowych oraz pomieszczeniami dla administracji. Nowoczesny i przestronny gmach wyposażony jest w multimedialny sprzęt.

Projekt Collegium Humanisticum zakłada dobudowanie w przyszłości trzech kolejnych części naukowo-badawczych, docelowo w budynku mieścić się będą wszystkie wydziały humanistyczne uniwersytetu.

W okazałym, czterokondygnacyjnym gmachu Collegium Humanisticum od końca 2011 r. funkcjonują wszystkie (poza Instytutem Archeologii) jednostki Wydziału Nauk Historycznych z dziekanatem, większość kierunków neofilologicznych i sekretariaty: Katedry Filologii Angielskiej, Katedry Filologii Germańskiej, Katedry Filologii Romańskiej, Katedry Italianistyki, Pracowni Języka i Kultury Japońskiej, Pracowni Języka i Kultury Arabskiej, Centrum Badań Australijskich, Centrum Badań Kanadyjskich oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej z Wydziału Filologicznego, część katedr Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK oraz wspólna dla wszystkich wydziałów biblioteka.

Powrót do mapy