tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

8. Collegium Iuridicum Novum (od 1999) – ul. J. Gagarina 15

Nowy budynek Wydziału Prawa i Administracji tzw. Collegium Iuridicum Novum wybudowano, wg projektu Marka Różańskiego, w latach 1997–2000. Prace budowlane przy nowej siedzibie prawników trwały już od połowy 1997 r., ale kamień węgielny wmurowano dopiero 29 października tego roku. Fragment gmachu, pięć audytoriów po 300 osób, oddano do użytku 1 października 1999 r. Pozostałą część przekazano przed wakacjami 2000 r. i wówczas wydział przeniósł się do nowego budynku na Bielanach. Uroczyste otwarcie Collegium Iuridicum Novum odbyło się 1 grudnia 2000 r.

Gmach o powierzchni prawie 10,5 tys. m2 nawiązuje wyglądem do Collegium Minus („Harmonijki”) i składa się z wydłużonego, trójkondygnacyjnego korpusu głównego z przylegającymi do niego parterowymi aneksami. Na parterze nowego budynku rozmieszczono pomieszczenia dziekanatu, sekretariatów katedr, salę posiedzeń rady wydziału, bufet, bibliotekę oraz pięć parterowych aneksów, w których znajdują się trzy sale audytoryjne noszące imiona wybitnych toruńskich prawników: profesorów Wacława Szyszkowskiego, Karola Koranyiego i Władysława Bojarskiego. Na wyższych piętrach budynku mieszczą się katedry, sale seminaryjne i dydaktyczne. W latach 2007–2009 gmach rozbudowano o dodatkowe skrzydło o powierzchni 1470 m2, wg projektu Bartosza Borkowskiego. Przedsięwzięcie było sfinansowane ze środków własnych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znajduje się w nim dziesięć sal ćwiczeniowych, trzy sale wykładowe na 120, 80 i 60 osób, dwa laboratoria i imitacja sali rozpraw.

Powrót do mapy