tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

9. Collegium Maius (od 1945) – ul. Fosa Staromiejska 3

Po oddaniu w 1973 r. budynków administracyjnych w miasteczku uniwersyteckim na Bielanach, w Collegium Maius pozostał Wydział Humanistyczny, dziekanaty Wydziałów: Prawa i Administracji (do 1981), Matematyki, Fizyki, Chemii (do 1977), Dział Wydawnictw (do 1989), na strychu Zakład Kryminalistyki z Wydziału Prawa (do 1992), w piwnicach Zakład Poligrafii (do 2008). W czerwcu 1982 r. dawna sala posiedzeń Senatu UMK w Collegium Maius w stulecie urodzin pierwszego rektora UMK prof. Ludwika Kolankowskiego została nazwana jego imieniem oraz zmieniono jej wystrój (w 1985 r. m. in. w oknach zamontowano witraże). Nadal odbywają się w niej ważniejsze uroczystości uniwersyteckie, konferencje i spotkania. Do roku 2004, wisiały także portrety rektorów UMK, które przeniesiono do Collegium Maximum przy Placu Rapackiego 1.

Do roku 1999 budynek był siedzibą Wydziału Humanistycznego. W tym roku wspomniany wydział przeniesiono do Collegium Minus, a Maius stał się siedzibą powstałego wówczas Wydziału Filologicznego. W połowie roku 2001 przeprowadzono gruntowny remont gmachu, w trakcie którego wymieniono m. in. instalację centralnego ogrzewania, telefoniczną i komputerową oraz elektryczną w pomieszczeniach Poligrafii. Pod nadzorem konserwatorskim w latach 2003 i 2007 przeprowadzono remont elewacji budynku. W latach 2007-2008 w czasie remontu Sali im. Ludwika Kolankowskiego odkryto 14 warstw malarskich na drewnianym stropie i jednej ze ścian. Ornamenty pochodziły sprzed 100 lat, czyli z czasu w którym gmach zbudowano. Prace konserwatorskie, wykonane pod kierunkiem prof. Bogumiły Rouby przez studentów konserwacji z Wydziału Sztuk Pięknych, zakończono w końcu 2008 r. Od stycznia 1992 r. w budynku funkcjonuje „Księgarnia Studencka” Andrzeja Falenty. W działającym w piwnicach Maiusa bufecie odbywają się zamknięte spotkania Klubu Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego (od 2013).

W 2008 r. na murze okalającym budynek umieszczono tablicę poświęconą Zbigniewowi Herbertowi, studentowi UMK w latach 1947-1951. W 2005 r. Collegium Maius wpisano do rejestru zabytków.

Powrót do mapy