tło

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w przestrzeni Miasta 1945-2015

14. Dom Studencki nr 1b (barak, 1945–1961) – ul. A. Mickiewicza 2/4

W październiku 1945 r. wojewoda pomorski Wojciech Wojewoda przyznał Bratniej Pomocy Studentów UMK w użytkowanie dom – jednopiętrowy barak przy ul. A. Mickiewicza 2/4 zbudowany jeszcze przed 1939 r., który być może był magazynem lub jedną z siedzib przedsiębiorstwa spedycyjnego Lamberta Sadeckiego (mieściło się przy ul. A. Mickiewicza 6/8). Najpewniej w końcu lat 30. XX wieku obok baraku wybudowano również schron przeciwlotniczy, w którym w początkach 1945 r., w czasie wkroczenia wojsk sowieckich do miasta, okoliczni mieszkańcy chronili się przed ostrzałem. W czasie II wojny wspomniany barak użytkowany był przez Wermacht.

W latach 1945-1961 mieścił się w nim męski dom studencki, określany jako Dom Akademicki nr 1b, w którym było 81 miejsc. W kwietniu 1948 r. mieszkało w nim 149 studentów. Czasowo, w końcu lat 40., oprócz żaków, mieszkali uczestnicy kursu Kuratorium Pomorskiego Okręgu Szkolnego. Od początku w akademiku zakwaterowani byli wyłącznie mężczyźni, zatem w roku akademickim 1948/1949 właśnie tu, a nie w DS nr 1 jak dotychczas przyjmowano, mieszkał Zbigniew Herbert, który podjął wówczas studia filozoficzne na Wydziale Humanistycznym UMK.

Wspomniany barak był w złym stanie technicznym, o niedostatecznej izolacji ścian, brudny, zapluskwiony i zagrzybiony. Już w połowie lat 50., pomimo remontów nie nadawał się do mieszkania i dalszego użytkowania. Nie bacząc na negatywne oceny kolejnych komisji rektorskich, które stwierdzały że powinien zostać rozebrany, był użytkowany aż do 1961 r. Na parterze znajdował się m. in. warsztat szewski oraz pomieszczenia Studenckiego Twórczego Klubu Filmowego „Pętla” i Foto-Klubu. Bursa spłonęła we wrześniu 1961 r. Na miejscu baraku w latach 1965-1967 wybudowano dom studencki nr 5.

Co najmniej do 1958 r. obok baraku mieścił się m. in. magazyn lodu (pod nasypem) własność Powszechnej Spółdzielni Spożywców.

Powrót do mapy